7 Hoofdzonden in Atelier Magazine - Remigius
Atelier 151

Atelier 151

De 7 Hoofdzonden

Een les over normen en waarden, bedacht door paus Gregorius in de 6e eeuw na Christus.

Atelier Magazine besteed in deze uitgave zes pagina’s, met uitklapplaat, aan deze serie zelfportretten. Nou ja, ‘zelfportretten’, eigenlijk zijn het ’tronies’. Het gaat namelijk om de uitgebeelde zonde, niet om de gelijkenis. Het tijdschriftartikel leest u hier.

Vorm…

Uitgangspunt was het maken van een serie schilderijen in de drie primaire kleuren (geel, blauw en rood), de drie secundaire kleuren (oranje, groen en paars) en een kleurloos (grijs) portret voor in het midden. Daarnaast moest ieder schilderij, voor de samenhang, één hand bevatten.

… en inhoud

De wortel van alle zonde is (1) hoogmoed; de trotse, ijdele mens die door iedereen wil worden geprezen. Omdat die zoektocht naar aandacht meestal niet wordt beantwoord, leidt dit tot teleurstelling die uitmondt in (2) afgunst en (3) wraakzucht. Wat dan nog anders te doen in dit leven dan verbitterd (4) bij de pakken neer te zitten. Men houdt vast aan wat men heeft opgebouwd, deelt niet meer met anderen en wordt dus (5) vrekkig in het besteden van tijd, aandacht en geld om zo te kunnen zwelgen in (6) onmatigheid en (7) wellust.

Losse portretten kosten € 795,- en de serie als geheel hangt voor € 3.495,- in uw bedrijfshal.

Terug naar overzicht