Hoofdzonden, Afgunst
‘Afgunst’, 50×30 cm
Hoofdzonden, Hoogmoed
‘Hoogmoed’, 50×30 cm

De hoofdzonden zijn in de kunsten talloze keren als thema gebruikt. Van ‘De Goddelijke Comedie’ van Dante Alighieri tot de film ‘Se7en’ met Brad Pitt. Zelfs Unilever geeft zijn Magnum-ijsjes de namen van de zeven hoofdzonden. De morele les van deze hoofdzonden is in de zesde eeuw vastgelegd door paus Gregorius I. Een waarschuwing aan de volgelingen van zijn kerk: ‘Kijk uit, zulk gedrag leidt tot het eeuwige vagevuur!’ Het is een doorwrocht verhaal, ook al geloof je niet in de eeuwigheid. Meebuigen als het riet, minder egocentrisme, meer relativering en discipline. Niet onverstandig.

Vorm …

Hoofdzonden, Wraakzucht
‘Wraakzucht’, 50×30 cm
Hoofdzonden, Luiheid
‘Luiheid’, 50×30 cm
Hoofdzonden, Gierigheid
‘Gierigheid’, 50×30 cm

Uitgangspunt was een serie schildrijen te maken in ieder van de drie primaire kleuren (geel, blauw en rood) en de drie secundaire kleuren (oranje, groen en paars), met een kleurloos (grijs) portret in het midden.

Daarnaast moest ieder schilderij, voor de samenhang, één hand bevatten.

… en inhoud

Hoofdzonden, Wellust
‘Wellust’, 50×30 cm
Hoofdzonden, Onmatigheid
‘Onmatigheid’, 50×30 cm

De wortel van alle zonde is (1) hoogmoed; de trotse, ijdele mens die door iedereen wil worden geprezen. Omdat die zoektocht naar aandacht meestal niet wordt beantwoord, leidt dit tot teleurstelling die uitmondt in (2) afgunst en (3) wraakzucht. Wat dan nog anders te doen in dit leven dan verbitterd (4) bij de pakken neer te zitten. Men houdt vast aan wat men heeft opgebouwd, deelt niet meer met anderen en wordt dus (5) vrekkig in het besteden van tijd, aandacht en geld om zo te kunnen zwelgen in (6) onmatigheid en (7) wellust.

Hoofdzonden in Atelier Magazine 151

Atelier 151

Meer tekst en uitleg over deze serie leest u in Atelier Magazine van maart/april 2011. Het artikel van 6 pagina’s kunt u als PDF lezen door te klikken op De 7 Hoofdzonden.