zelfportret uit de serie Het EGO in 60 delen

Introductie

Onder mijn doopnaam Remigius werk ik (Remco Hazenbroek) als portretschilder in Den Haag. Op deze website zijn honderden koppen te zien. Van opdrachten en zelfportretten tot portretkunst en groepsportretten. Ook vindt u de nodige informatie over mijn wekelijkse lessen in Scheveningen en Voorburg.

Mijn fascinatie voor portretkunst

De portretkunst laat de mens en zijn cultuur in elkaar opgaan. Een portret moet natuurlijk lijken. Maar als kunstobject gaat het ook over vakmanschap, over onze cultuur en de tijdgeest. Een goed gemaakt portret is een rijk en tijdloos bezit dat met het verstrijken van de jaren steeds meer waarde krijgt.

zelfportret uit de serie Het EGO in 60 delen
zelfportret uit de serie Het EGO in 60 delen

Actueel: ‘Het EGO in 60 delen

In 2022 werd ik 60. Mijn jeugd kan ik me alleen van foto’s herinneren. Een eeuwigheid geleden. En toch schrik ik van de snel verglijdende tijd. Of misschien wel van het ras naderende einde.

Als portretkunstenaar moest ik daar een onderwerp van maken. Wat is dat toch voor iets dat me aankijkt in de spiegel? Hoe is dit begonnen en waar komt het vandaan? En -ook nog zoiets- waarom is dit eindig?

Een zelfportrettenfeestje dus! Een vrolijk makende kakofonie van de chagrijnige kop van een oude witte man. Als metafoor voor de onbewust bij elkaar gegraaide voor- en afkeuren, die ik tezamen mijn ego noem.

zelfportret uit de serie Het EGO in 60 delen
zelfportret uit de serie Het EGO in 60 delen

Nieuwsbrief

Zo’n vier maal per jaar stuur ik een nieuwsbrief over portretkunst. Veilingrecords, lopende tentoonstellingen, leuke filmpjes en interessante websites. En dat aangevuld met informatie over mijn eigen nieuwste schilderijen, exposities en publicaties.

Klik hier om een voorbeeld online te bekijken.

Hieronder kunt u zich inschrijven. Alles wat ik nodig heb, is uw emailadres.

zelfportret uit de serie Het EGO in 60 delen