De 7 Hoofdzonden

De morele les van deze hoofdzonden is in de zesde eeuw vastgelegd door paus Gregorius I. Een waarschuwing aan de volgelingen van zijn kerk: ‘Kijk uit, zulk gedrag leidt tot het eeuwige vagevuur!’ Het is een doorwrocht verhaal, ook al geloof je niet in de eeuwigheid. Meebuigen als het riet, minder egocentrisme, meer relativering en discipline. Niet onverstandig.

In 2011 is in Atelier Magazine een fraai artikel verschenen over De 7 Hoofdzonden. Als PDF te downloaden op mijn biografie-pagina. Het werk is in 7 afzonderlijke baklijsten ingelijst en in z’n geheel te koop voor € 3.475.

Hoofdzonden - Superbia
Hoogmoed
Hoofdzonden - Invidia
Afgunst
Hoofdzonden - Ira
Wraakzucht
Hoofdzonden - Acedia
Traagheid

Vorm …: uitgangspunt was een serie schildrijen (50×30 cm per stuk) te maken in ieder van de drie primaire kleuren (geel, blauw en rood) en de drie secundaire kleuren (oranje, groen en paars), met een kleurloos (grijs) portret in het midden. Daarnaast moest ieder schilderij, voor de samenhang, één hand bevatten.

… en inhoud: De wortel van alle zonde is (1) hoogmoed; de trotse, ijdele mens die door iedereen wil worden geprezen. Omdat die zoektocht naar aandacht meestal niet wordt beantwoord, leidt dit tot teleurstelling die uitmondt in (2) afgunst en (3) wraakzucht. Wat dan nog anders te doen in dit leven dan verbitterd (4) bij de pakken neer te zitten. Men houdt vast aan wat men heeft opgebouwd, deelt niet meer met anderen en wordt dus (5) vrekkig in het besteden van tijd, aandacht en geld om zo te kunnen zwelgen in (6) onmatigheid en (7) wellust.

Hoofdzonden - Avaritia
Vrekkigheid
Hoofdzonden - Gula
Onmatigheid
Hoofdzonden - Luxuria
Wellust