'Courbet' in Palet - Remigius

Palet 353Na het artikel in Palet van februari 2011 vroeg de redactie van het tijdschrift me nog een artikel te maken. Gezien mijn bewondering voor bijgaand zelfportret van Gustave Courbet, heb ik dit portret als onderwerp voor dat artikel gekozen: ‘Kopie van een oude meester’. Ook in dit artikel beschrijf ik de opbouw van een portret, maar nu ligt de nadruk iets meer op het glaceren met acrylmedium.

Het artikel kunt u hier downloaden.

Bewaren

Bewaren

Terug naar overzicht